Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Żyj aktywnie i zdrowo
główna    |   
Konkursy i quizy    |   
Gazetki    |   
Ulotki


I. NAZWA PROJEKTU: "Żyj aktywnie i zdrowo"

      Istotnym elementem działań podejmowanym przez naszą szkołę jest promocja zdrowia, która adresowana jest głównie do młodzieży gimnazjalnej.
Podświadomie czujemy, że "zdrowie" to najważniejsza rzecz w życiu, jednak mimo to popełniamy liczne błędy. Złe nawyki żywieniowe, a często nawet ich brak spowodowały, iż młodzież częściej przeziębia się, więcej dzieci rodzi się z alergiami, już w coraz młodszym wieku ujawniają się choroby, które jeszcze do niedawna dotykały starszych ludzi np. osteoporoza, cukrzyca, zawał serca i in. Okres młodości kojarzy się z dużą aktywnością ruchową, witalnością energią, świeżością, jednak coraz częściej spotykamy się z nastolatkami ociężałymi, osłabionymi, bez chęci do najmniejszego wysiłku np. spacer z psem.
W ramach projektu edukacyjnego "Trzymaj Formę" stworzyliśmy program "Żyj aktywnie i zdrowo", w którym poszerzamy wiedzę i kształtujemy umiejętności niezbędne do utrzymania zdrowia i aktywności fizycznej.


II. CZAS TRWANIA: 01.09.2009 - 25.06.2010

III. CELE PROJEKTU:

1. Zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane z:
      * brakiem wiedzy na temat właściwego odżywiania,
      * brakiem aktywności ruchowej,
      * zaniedbywaniem higieny osobistej
      * wadami postawy
      * nałogami
      * przyczynami chorób nowotworowych
      * profilaktyką zdrowia np.: badania okresowe, szczepienia
2. Poszerzanie i kształtowanie wiedzy na temat:
      * podstawowych składników odżywczych (np. witaminy, sole mineralne, węglowodany i in.)
      * sposobów właściwego odżywiania (np. konstruowanie zróżnicowanych i zbilansowanych posiłków)
      * praw i zachowań konsumenckich (korzystanie z informacji na etykietach)
      * utrzymywania higieny osobistej w okresie dojrzewania
      * szkodliwości palenia papierosów
      * utrzymywania kondycji fizycznej
      * prawidłowego wypoczynku (odpowiednia ilość snu, wypoczynek czynny)
      * przezwyciężania trudnych dni wieku dorastania, radzeniem sobie ze stresem
3. Rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych poprzez:
      * rozwiązywanie zadań na obliczanie kcal, BMI, GDA (wskazane dzienne spożycie)
      * wykonywanie testu wydolności fizycznej (tętno, oddech przed i po wysiłku)
      * obliczanie zużycia tleny w pomieszczeniach ? problem niewietrzonych pomieszczeń
4. Kreowanie postawy asertywnej, która decyduje o:
      * możliwości wpływania na własne zdrowie (kształtowanie własnych nawyków z uwzględnieniem porad specjalistów)
      * wyrażaniu własnej autonomii (akceptacja własnej osoby, wiara w siebie i możliwość zmiany stylu życia na lepsze)
      * przeciwstawianiu się niepożądanym naciskom grupy rówieśniczej (reagowanie na krytykę, odmawianie, zerwanie z niekorzystnymi nawykami)
      * krytycznym podejściu do reklamy

IV. FORMY REALIZACJI:

1. Przygotowanie i rozpropagowanie gazetek i ulotek informacyjnych.
2. Przeprowadzanie pogadanek w poszczególnych klasach na lekcjach biologii, dyspozycyjnych, pozalekcyjnych).
3. Realizacja konkursów plastycznych.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnych i plakatów.
5. Przeprowadzenie ankiety prozdrowotnej.
6. Przeprowadzenie sondy wśród mieszkańców połączonej z częścią informacyjną oraz propagowaniem zdrowego stylu życia.
7. Przeprowadzenie konkursów i quizów prozdrowotnych.
8. Założenie strony internetowej.
9. Rozwiązywanie zadań na obliczanie kcal, BMI, GDA i in.
10. Pisanie referatów i ulotek dotyczących zdrowia i żywienia w języku angielskim i niemieckim.
11. Stworzenie szkolnej książki kucharskiej, własnego logo i hasła prozdrowotnego.
12. Pogadanki, wykłady, warsztaty, prezentacje.
13. Konkurs cheerleaders
14. Zawody edukacyjno-sportowe "Bieg po zdrowie" - wewnątrzszkolne
15. Zajęcia dodatkowe:
      * sportowe (treningi, turnieje, olimpiady, zawody, taniec, basen)
      * edukacyjno-rekreacyjne (obozy i wycieczki krajoznawcze)


V. TEMATY OGÓLNE:

1. Zbilansowana dieta:
        a) podział składników pokarmowych
        b) piramida żywienia
        c) regularność posiłków
2. Dzienne zalecenia żywieniowe.
3. Zaburzenia stanu zdrowia.
4. Dodatki do żywności.
5. Etykieta źródłem informacji.
6. Żywność modyfikowana genetycznie.
7. Test wydolności fizycznej.
8. Używki (papierosy, alkohol, narkotyki).
9. Przyczyny chorób nowotworowych.
10. Profilaktyka zdrowia.
11. Profilaktyka wad postawy.
12. Higiena osobista w okresie dojrzewania (tematy z układów rozrodczego, wydalniczego i skóry).
13. "Asertywność ? sztuka odmawiania".
14. Wypoczynek na feriach zimowych".
15. "Rak to nie wyrok, trzymaj życie w swoich rękach ? rób badania profilaktyczne".
16. "Burza hormonów ? czyli jak radzić sobie ze stresem".
17. "Unikaj nadmiernej ekspozycji na słońcu".

VI. UCZESTNICY: bezpośredni: 80 osób

VII. ODBIORCY:

- młodzież w wieku 13-17 lat z terenu gminy Olsztynek - uczniowie Gimnazjum w Olsztynku
- rodzice w/w młodzieży
- uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Elgnówku
- osoby przebywające w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce
- uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Ameryce
- miasto Olsztynek


OPRACOWANIE:
mgr Agnieszka Jaroszewska
mgr Anna Krasowska

^ Do góry ^Autor: Paweł Kubasik