Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Patroni Szkoły
    < Powrót

Henryk Sienkiewicz

(1846-1916)
Uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury 10 grudnia 1905 roku


Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 w Woli Orzeskiej na Podlasiu, w zubożałej rodzinie szlacheckiej;
1858r. - rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie;
w latach 1866-1869 studiował w Szkole Głównej w Warszawie, najpierw na wydziale medycznym, potem prawniczym;
1871r.- rozpoczął studia w na wydziale filologiczno-historycznym;
1869r.- debiutował jako dziennikarz w "Przeglądzie Tygodniowym" następnie w" Tygodniku Ilustrowanym", pisał pod pseudonimem Litwos;
1873r.- objął posadę w "Gazecie Polskie" redagując stały dział "Bez tytułu", następnie cykl "Chwila obecna".
w latach 1874-1878 był współwłaścicielem tygodnika " Niwa";
w latach 1882-1887 pracował jako redaktor dziennika "Słowo";
1872r.- ukazała się pierwsza powieść "Na marne";
W latach 1876-1878 przebywał jako korespondent "Gazety Polskiej" w Ameryce Północnej;
1889r.- ufundował stypendium im. M. Sienkiewiczowej, z którego korzystali m.in. M. Konopnicka i S. Wyspiański;
1900r,- z okazji jubileuszu pracy otrzymał od narodu majątek ziemski w Oblęgorku pod Kielcami, gdzie utworzył dom dziecka dla dzieci;
10 grudnia 1905r. - otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości;
po1914r. wyjechał do Vevey i organizował Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce;
Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916r. w Veveyw Szwajcari, gdzie został pochowany; w 1924 roku przeniesiono prochy pisarza i uroczyście złożono w Katedrze św. Jana w Warszawie.Dorobek literacki: nowele "Humoreski z teki Worszyłły" (1872), "Stary sługa"(1875), "Hania" (1880), "Szelim Mirza"(1877)"Szkice węglem" (1877), "Za chlebem" (1880), "Janko muzykant"(1880), "Orso" (1880), "Niewola tatarska"(1880) "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" (1880), "Bartek Zwycięzca" (1882), "Jemioł" (1882),, " Latarnik" (1882), "Sachem"(1889), "Wspomnienie z Maripozy" (1889).
Powieści: "Na marne" (1872), " Ogniem i mieczem" (1884), "Potop" (1886), "Pan Wołodyjowski" (1888), " Bez dogmatu"(1891), "Rodzina Połanieckich"(1895)," Quo vadis" (1896), "Krzyżacy" (1900), "Na polu chwały" (1906), "Wiry"(1910) "W pustyni i w puszczy" (1912).

Forma realizacjiOdpowiedzialniTerminy realizacji
Ustawienie tablicy informacyjnej o H. Sienkiewiczu w holu szkoły oraz informacje o patronie i harmonogram działań w pokoju nauczycielskim.p. V. Panasiuk - MichalakIX
Włączenie się do ogólnopolskiej akcji "Narodowe czytanie Trylogii Sienkiewicza" - lekcje j. polskiego poświęcone życiu i twórczości patrona połączone z czytaniem fragmentów jego dzieł w bibliotece szkolnej, - akcja w rynku miasta. nauczyciele bibliotekarze
nauczyciele języka polskiego
IX
Wydanie specjalne Gimpressu o Henryku Sienkiewiczu. Wydanie specjalne Gimpressu o Henryku Sienkiewiczu. p. M. ZapadkaIX
Wywiad w ALBO z członkiem Konwentu św. Piotra w Olsztynku oraz artykuł inaugurujący realizację projektu dot. H. Sienkiewiczap. M. ZapadkaIX
Informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły.p. Jacek Kamieniecki p. A. Kwiecień - ZiemińskaIX-XI
Wyszukiwanie informacji na temat życia i twórczości patrona w różnych źródłach.nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy klasIX-XI
Informacje o realizacji projektu do prasy.p. D. SalamonXI-XII
Wystawa dzieł Henryka Sienkiewicza w bibliotece szkolnej. Sporządzenie bibliografii utworów patrona.
p. D. Sępkowska
p. A. Nyga
X
Wzbogacanie księgozbioru szkolnego związanego z życiem i twórczością Sienkiewicza. p. D. Sępkowska
p. A. Nyga
R. szk.
2014/2015
Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową poświęconą patronowi.wychowawcy10 X
Realizacja projektu edukacyjnego w klasach II .nauczyciele realizujący projektIX - XI
Godziny wychowawcze poświęcone Sienkiewiczowi.wychowawcy klasXI
Test Laureat Nagrody Nobla - H. Sienkiewicz (klasy I-III).nauczyciele języka polskiego
nauczyciele bibliotekarze
p. W. Kowalewska
X
Konkurs historyczno-literacki - znajomość faktów z życia patrona oraz redagowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej (klasy I-III).p. J. Śliżewska, p. M. ZapadkaXI
Redagowanie krótszej wypowiedzi pisemnej - (zaproszenie) związanej z lekturą "Krzyżacy". nauczyciele języka polskiegoIX
Konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego fragmentu jednego z dzieł Sienkiewicza. p. M. Pingot,p. E. SiemianowskaX
Konkurs Pięciu Pytań dotyczący życia i twórczości patrona szkoły.p. D. Sępkowska
p. A. Nyga
X
Międzyszkolny Konkurs Poezji i Prozy Poetycka Przystań (recytacja utworów prozatorskich noblisty).p. V. Panasiuk - Michalak 27 XI
Z Sienkiewiczem w przeszłość - lekcje j. angielskiego.p. J. Przestrzelska, p. A. Olszewska
Śladami bohaterów powieści Sienkiewicza- lekcje geografii poświęcone miejscom geograficznym związanym z utworami noblisty.p. I. SzumskaX-XI
Edukacja filmowa - maraton filmowy Z Sienkiewiczem (projekcja zekranizowanych powieści Sienkiewicza. p. V. Panasiuk - Michalak
p. E. Siemianowska
X
Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Olsztynku (według grafika). wychowawcy klas
nauczyciele języka polskiego
nauczyciele historii
IX-X
Spotkanie z historykiem - p. B. Kuźniewskim (mi.in. opowieść o murach obronnych Olsztynka). p. V. Panasiuk - MichalakX
Spotkanie z przedstawicielami Bractwa Rycerskiego (pokaz walk, zwyczajów rycerskich). p. M. BartkowskiX
Wycieczki tematyczne związane z życiem i twórczością Sienkiewicza (m.in. Grunwald - turniej rycerski Jesień Średniowiecza, Malbork, Olsztyn).p. V. Panasiuk - Michalak
Stowarzyszenie Pro Gimnazjum
R. szk.
2014/2015
Przygotowanie wystawy strojów z epoki na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.p. M. Czerwińska, p. A. Jasińska7 XI
Przedstawienie teatralne wieńczące projekt.p. G. Niestępska,
p. M. Przybułowska
p. E. Suchodolska
p. M. Bartkowski
7 XI
Dokumentowanie działań związanych z realizacją projektu Śladami Noblistów Polskich - Henryk Sienkiewicz.p. V. Panasiuk - MichalakR. szk.
2014/2015


PATRONI SZKOŁY
Maria Skłodowska-Curie
Henryk Sienkiewicz
Władysław Stanisław Reymont
Czesław Miłosz
Lech Wałęsa
Wisława Szymborska

^ Do góry ^Autor: Paweł Kubasik