Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Patroni Szkoły
  4 grudnia 2009 roku Gimnazjum w Olsztynku obchodziło 10. rocznicę swojego istnienia. Dla uczczenia jubileuszu szkoła, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku, przyjęła imię Noblistów Polskich oraz sztandar przekazany przez rodziców. Przyjęcie imienia Noblistów Polskich było dla gimnazjum dużym wyróżnieniem. Na liście laureatów tej prestiżowej nagrody znalazły się osoby, które zostały uhonorowane za osiągnięcia w różnych dziedzinach: za twórczość literacką, dokonanie przełomowych odkryć w dziedzinie fizyki i chemii oraz działalność na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Różnorodność działań tych Wielkich Polaków stanowi dla społeczności uczniowskiej bogatą bazę do pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia rozwoju intelektualnego


PATRONI SZKOŁY
Maria Skłodowska-Curie
Henryk Sienkiewicz
Władysław Stanisław Reymont
Czesław Miłosz
Lech Wałęsa
Wisława Szymborska

^ Do góry ^Autor: Paweł Kubasik