Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Kadra

Irena Jędruszewska - dyrektor szkoły

Laura Kuprowska - wicedyrektor
Marek Bartkowski - wicedyrektor

Język polski:
Bartków Agnieszka (BA)
Jędruszewska Irena (IJ)
Niestępska Grażyna (GN)
Panasiuk Violetta (PV)
Salamon Danuta (DS)
Nyga Agnieszka (NA)
Zapadka Małgorzata (ZM)

Język angielski:
Olszewska Agnieszka (AO)
Przestrzelska Jawiga (JP)
Kwiecień Agnieszka (KA)
Zapadka Małgorzata (ZM)

Język niemiecki:
Łasińska Aldona (ŁA)
Pietruszkiewicz Magdalena (Pm)
Przybułowska Małgorzata (MP)
Raukuć Małgorzata (Ra)
Lubowiecka Jadwiga (LJ)

Matematyka:
Bondaruk Danuta(DB)
Frąckiewicz Beata (BF)
Jasińska Agnieszka (AJ)
Kuprowska Laura (LK)
Pieńkowska Wiesława (PW)
Wilczyńska Marzena (WM)
Żmijewski Marek (ŻM)

Biologia:
Tucholska Joanna (JT)
Walkow Danuta (DW)
Krasowska Anna (KA)

Chemia:
Tucholska Joanna (JT)
Walkow Danuta (DW)
Krasowska Anna (KA)

Fizyka:
Zalewski Jerzy (JZ)
Żmijewski Marek (MŻ)

Historia:
Hodyra Romuald (RH)
Śliżewska Jolanta (JŚ)

Geografia:
Piotrowska Anna (AP)
Szumska Iwona (IS)

Informatyka:
Żmijewski Marek (MŻ)
Dąbrowska Gabriela (GD)
Kamieniecki Jacek (KJ)

Wychowanie Fizyczne:
Berek Janina (BJ)
Duda Andrzej (DA)
Dzięgielewski Zdzisław (ZD)
Grzeszczak Michał (Gm)
Obarek Iwona (IO)
Podhajny Piotr (PP)

Religia:
Suchodolska Ewa (ES)
Kołakowska Marzena (KM)

Technika:
Kamieniecki Jacek (JK)
Pingot Małgorzata (PM)
Zalewski Jerzy (ZJ)

Muzyka:
Bartkowski Marek (MB)

Plastyka:
Pingot Małgorzata (PM)

Wiedza o Społeczeństwie:
Kowalewska Wioletta (KW)

Wychowanie do życie w rodzinie:
Kaska-Nawacka Magdalena (MK)

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjej:
Marlena Czerwińska(MC)
Jasińska Agnieszka (JA)
Salamon Danuta (SD)
Tarkowska Iwona (TI)

Opiekunowie Świetlicy:
Siemianowska Ewa (AE)
Figielska Janina (JF)

Opiekunowie Biblioteki:
Nyga Agnieszka (NA)
Sępkowska Daria (SD)

Pedagodzy Szkolni:
Kaska-Nawacka Magdalena (MK)
Piotrowska Anna (AP)

^ Do góry ^Autor: Paweł Kubasik