Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Uwaga podanie

UWAGA!

Wzór podania o przyjęcie dziecka do klasy I

podanie


xxx2017.04.10


Uwaga

UWAGA!
W sekretariacie szkoły można pobrać:

- wzór podania o przyjęcie dziecka do klasy I
- wykaz załączników do pobrania
- oświadczenia rodziców


xxx2017.04.10


Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

UCHWAŁA NR XXXII-274/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

czytaj cały artykuł


xxx2017.04.10


Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Olsztynka z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek w roku szkolnym 2017/2018

czytaj cały artykuł


xxx2017.04.10


KOMUNIKATY w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018

KOMUNIKATY w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018

1. Rodzice uczniów, którzy zadeklarowali dalszą naukę swojego dziecka
w klasie IV lub VII w tworzonej Szkole Podstawowej nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul Górna 5

Proszę o składanie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły.
Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły oraz ze strony szkoły

podanie

2. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do klasy pierwszej w tworzonej
Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul Górna 5

Informacje o naborze uczniów do klas pierwszych będą opublikowane po wejściu w życie stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynku.
Określenie terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych oraz wzór wniosku o przyjęcie do szkoły będą zamieszczone na stronie internetowej miasta i szkoły oraz w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej. Stosowne wnioski będą również do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
Irena Jędruszewska


xxx2016.03.21


Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Olsztynka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek w roku szkolnym 2017/2018 i harmonogram rekrutacj

czytaj cały artykuł


xxx2017.03.14


Terminy zebran z rodzicami


30.03.2017r. (czwartek) godz. 16.00
18.05.2017r. (czwartek) godz. 16.00


xxx2017.03.01


ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE
Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
zaprasza rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną
oraz rodziców uczniów kl. III i VI Szkoły Podstawowej w Olsztynku
i kl. VI Szkoły Podstawowej w Elgnówku
na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji
roku szkolnego 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się
2 marca 2017 r. o godz. 16.00
w sali widowiskowej gimnazjum.

Dyrektor szkoły
Irena Jędruszewska


xxx2017.02.22


Nowy ustrój szkolny

UCHWAŁA NR XXXI-269/2017
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

czytaj cały artykuł


xxx2017.02.10Autor: Paweł Kubasik