Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Olsztynku


Zajęcia integracyjne


16 września 2016 r. 22 uczniów z klasy  2d i 3 opiekunów pojechało  autokarem na zajęcia integracyjno - edukacyjne do Ośrodka  Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Perkozie. Młodzież wzięła udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez panią Annę Krasowską, podczas których  oceniała czystość biologiczną i chemiczną wody  w jeziorze Pluszne. Po zajęciach był czas na ognisko  i pieczenie kiełbasek  oraz zabawę i aktywny wypoczynek w promieniach  jesiennego słońca, które grzało  tego dnia niesamowicie i towarzyszyło uczestnikom podczas całego ich  pobytu w ośrodku. Po kilku godzinach uczniowie trochę zmęczeni, ale dotlenieni i zadowoleni wrócili do szkoły.


S.O2016.10.12


Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku


Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku

29 września 2016 r. w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbyła się narada wizytatorów Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek z województwa warmińsko-mazurskiego - powiat olsztyński. Podczas narady omówione zostały m.in. zmiany w przepisach prawa oświatowego, wnioski z kontroli dotyczących zapewnienia w szkołach i placówkach bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz sposoby wspomagania pracy dyrektorów w roku szkolnym 2016/2017.

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Ewa Klonowska, wizytatorzy p. Wiesława Szafrańska – Bortkiewicz, Jolanta Wasilewska i Mariusz Rydzio oraz dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku p. Mirosław Obrębski. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Olsztynka p. Artur Wrochna.W naradzie uczestniczyło około 70 dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dziękuję dyrektorowi, pracownikom oraz uczniom Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku za pomoc w organizacji spotkania.

Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku Irena Jędruszewska


S.O2016.10.12


Jesień z książką


Biblioteka szkolna zachęca

do udziału w jesiennym konkursie fotograficznym „Jesień z książką”.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zdjęcia, których motywem wiodącym będzie ukazanie jesiennego krajobrazu oraz chwili spędzonej z książką. Fotografie (maksymalnie 3) należy przesłać
na adres golsztynek_biblio@wp.pl. Do listu trzeba dołączyć dane autora: imię, nazwisko, klasę.

Termin nadsyłania fotografii: 30 października 2016 r.


S.O2016.10.11


Dyskusyjny klub książki

26 września br. w szkolnej bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Dyskusyjnego Klubu Książki. Czytelnicy wypowiadali swoje opinie i wrażenia na temat książki Ewy Nowak „Yellow Bahama w prążki”. Powieść wzbudziła wśród czytających duże emocje, dlatego też dyskusja była długa i bardzo interesująca. Wszystkim uczestnikom dopisywały humory, być może za sprawą przygotowanego poczęstunku w postaci smacznych gofrów. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe klubowe długopisy. Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 października br. Dyskusyjne zebrania uczestników odbywają się raz w miesiącu, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynku. To już drugi rok działalności DKK.


S.O2016.10.11


Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

      Fotorelacja z Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, które 23 wrze¶nia odbyły się w Parku Etnograficznym w Olsztynku pod nazw± Mazurska klinika zabytków- oddział zamknięty. Uczniowie klasy 3b wraz z pani± Agnieszk± Bartków, podczas spaceru po obiektach i wizycie w pracowni, mieli możliwo¶ć zapoznania się z prac± konserwatora zabytków w tak unikatowym miejscu jakim jest Skansen. Gimnazjali¶ci zobaczyli miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzaj±cych, obejrzeli obiekty w trakcie prac konserwatorskich, poznali narzędzia i mikstury którymi leczy się muzealia.

zdjęcia


A.B.2016.09.28


Spotkanie w Rybakach

Spotkanie w Rybakach
24 wrze¶nia młodzież z naszej szkoły przygotowuj±ca się do sakramentu bierzmowania była na Spotkaniu Młodych w Rybakach. Odbyło się ono pod hasłem "MISJA EFFATA". W programie była wspólna zabawa, Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Józefa Górzyńskiego i koncert zespołu "Wyrwani z niewoli".

zdjęcia


M.K.2016.09.28


Szkolna Pielgrzymka

Szkolna pielgrzymka do Gietrzwałdu 23 wrze¶nia uczniowie przygotowuj±cy się do sakramentu bierzmowania ruszyli na pielgrzymkowy szlak do Gietrzwałdu pod opiek± p.Ewy Suchodolskiej, p.Jolanty ¦liżewskiej, p.Jacka Kamienieckiego i p.Marzeny Kołakowskiej. W programie była wspólna Eucharystia, ognisko i nabożeństwo Drogi krzyżowej.

zdjęcia


M.K.2016.09.28


Gra miejska

XXX2016.09.29


Happening z Szymborsk±

      W ramach realizacji projektu ¦ladami Noblistów Polskich- Wisława Szymborska uczniowie klasy IIa i IId Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, pod opiek± p.Agnieszki Bartków i p.GrażynyNiestępskiej, postanowili przypomnieć osobę i twórczo¶ć noblistki ulicznym happeningiem. Wyszli na ulice miasta i przed ratusz, dzięki temu mieszkańcy Olsztynka stali się uczestnikami niecodziennego wydarzenia.Gimnazjali¶ci przygotowali transparenty z hasłami promuj±cymi akcję, cytatami z wierszy i rozdawali ulotki z informacjami na temat życia poetki.Najbardziej ryzykownym pomysłem happeningu była próba wci±gnięcia przechodniów do wspólnej recytacji. Aby nieco o¶mielić mieszkańców uczniowie przygotowali dla odważnych ciasteczka, w których ukryte były cytaty z poezji Wisławy Szymborskiej. Aura złotej polskiej jesieni sprzyjała wspólnemu czytaniu wierszy.

zdjęcia


A.B.2016.09.28


Szkolne Czytanie „Quo vadis”

      W dniach 19-22 wrze¶nia br. w bibliotece gimnazjum odbyło się Szkolne Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Henryka Sienkiewicza ustanowionego przez Sejm i Senat RP, w zwi±zku z przypadaj±c± w 2016 roku 170. rocznic± urodzin i 100. rocznic± ¶mierci tego wybitnego polskiego pisarza. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły oraz nauczyciele języka polskiego. Młodzież bior±c udział w nietypowej lekcji pod±żała ¶ladami bohaterów „Quo vadis” nie tylko za spraw± czytanych fragmentów powie¶ci, ale również dzięki muzyce i wybranym zdjęciom pochodz±cym z filmu.


xxx2016.09.26


Gra miejska

XXX2016.09.26


Litwa

Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że
w dniach 04-07.10.2016

będzie organizowany wyjazd dla uczniów na Litwę
. Program zwiedzania obejmuje Wilno, Kowno, Troki oraz Mejszagołę.
Odpłatno¶ć młodzieży wynosi
450 zł/osobę.
Zapisy na wycieczkę przyjmuje pani
Janina Berek.

Należy pamiętać, że dziecko w dniu wyjazdu powinno mieć
ważny paszport lub tymczasowy dowód osobisty.


xxx2016.09.08


Zebranie z rodzicami

W czwartek 15.09.2016 odbęd± sie Zebrania z rodzicami :
16.30- zebranie ogólne z dyrektorem i Rad± Gimnazjum
17.00- zebrania z wychowawc±
17.45- zebranie Rady Rodziców


M.B.2016.09.09


Rocznica wybuchu II Wojny ¦wiatowej

Uroczysto¶ci zwi±zane z 77. rocznic± wybuchu II Wojny ¦wiatowej

czytaj cały artykuł


xxx2016.09.08


Plan lekcji
Na stronie jest już nowy plan lekcji

>PLAN LEKCJI<

XXX2016.08.30


NOWY Rok szkolny 2016/2017

Apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2016/2017
odbędzie sie 1 wrze¶nia 2016 roku o godz. 9:00


xxx2016.08.29Autor: Paweł Kubasik